بگذر

اعلام نتایج پذیرفته شدگان مصاحبه فراخوان طرح تعهدات هیات علمی رشته اپیدمیولوژی و طرح عادی رشته علوم تغذیه

به گزارش روابط عمومی  ، اقای خرمی دبیر امور هیات علمی دانشکده علوم پزشکی تربت جام نتایج پذیرفته شدگان مصاحبه فراخوان طرح تعهدات هیات علمی رشته اپیدمیولوژی و طرح عادی رشته علوم تغذیه را به شرح ذیل اعلام کردند:


رشته اپیدمیولوژی: 1. آقای عبدالله رحمانی  2. خانم فاطمه ابراهیمی

رشته علوم تغذیه : خانم انسه شبان خلف

انتشار: