بگذر

اطلاعیه-استخدام

اطلاعیه-استخدام

اطلاعیه بکار گیری نیروی شرکتی در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

احتراماً به استحضار می رساند دانشکده علوم پزشکی تربت جام در نظر دارد با توجه به کمبود کارشناس علوم آزمایشگاه در مراکز حاشیه شهر تعداد 1 نفر را به صورت شرکتی به کار گیری نماید.
متقاضیان از تاریخ99/10/23 تا تاریخ99/10/24 فرصت دارند.

لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به ستاد دانشکده به آدرس ،خیابان شهید بهشتی روبروی خوابگاه دانشگاه آزاد دفتر مسئول فنی مراجعه نمایند و یا با شماره  ۰۹۳۸۰۱۷۴۱۲۸ تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشکده علوم پزشکی تربت جام

 

انتشار: