بگذر

اعلام نتیجه فراخوان جذب نیرو در قالب طرح هیات علمی بهمن 99

به گزارش روابط عمومی  ، اقای خرمی دبیر امور هیات علمی دانشکده علوم پزشکی تربت جام نتایج پذیرفته شدگان  فراخوان جذب نیرو در قالب طرح هیات علمی بهمن 99 به شرح ذیل اعلام کردند:

رشته پرستاری داخلی جراحی: 

خانم صوفیا جامی الاحمدی

انتشار: