بگذر

فراخوان جذب متقاضيان گذراندن طرح در قالب هیات علمی مقطع کارشناسی ارشد در رشته پرستاری و مامایی دانشكده علوم پزشكي تربت جام

به گزارش روابط عمومی، معاون آموزشی دانشکده دکتر حامد محمدی با اعلام این خبر گفت:این دانشکده ، به منظور تامین نیرو مورد نیاز خود ، فراخوان جذب متقاضيان گذراندن طرح در قالب هیات علمی کارشناسی ارشد در رشته پرستاری  و مامایی دانشكده علوم پزشكي تربت جام برگزار می نماید.
دکتر محمدی افزود:
متقاضیان رشته های مذکور می توانند مدارک خود را ازتاریخ 
1399/12/02  لغایت 1399/12/20 به آدرس:خراسان رضوی - تربت جام -خیابان شهید بهشتی رو به روی خوابگاه دانشگاه آزاد- ستاد دانشکده علوم پزشکی تربت جام طبقه اول اتاق منابع انسانی - دبیر امورهیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی - کد پستی به شماره 9571775791به صورت CD/DVD تهیه و از طریق پست سفارشی ارسال نمایند.
شماره تماس مسئول جذب و امورهیات علمی(آقای خرمی) جهت هرگونه سوال:52524520(051) داخلی231

ردیف رشته گرایش مقطع تعداد جنسیت محل خدمت 
1 پرستاری سلامت روان کارشناسی ارشد 1 مرد/زن معاونت آموزشی دانشکده
2 پرستاری سلامت جامعه کارشناسی ارشد 1 مرد/زن معاونت آموزشی دانشکده
3 مامایی -- کارشناسی ارشد 2 -- معاونت آموزشی دانشکده


آگهی و مدارک لازم 

فرم مشخصات

انتشار: