بگذر

سامانه ارتقاءرتبه


امتیازات آموزشی و میانکین ارزیابی عملکرد لازم:

- رتبه پایه: کسب حداقل 60 درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابي عملکرد، گذراندن 300 ساعت دوره آموزشي مصوب

- رتبه ارشد: کسب حداقل 70 درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابي عملکرد، گذراندن 250 ساعت دوره آموزشي مصوب

- رتبه خبره: کسب حداقل 80 درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابي عملکرد، گذراندن 200 ساعت دوره آموزشي مصوب

- رتبه عالی: کسب حداقل 85 درصد امتياز از ميانگين مجموع امتياز ارزيابي عملکرد، گذراندن 150 ساعت دوره آموزشي مصوب

 

- فواصل زمانی ارتقاء رتبه:

مشاغل کارشناسی: 6 سال، 12 سال، 18 سال ، 24 سال

مشاغل کاردانی: 8 سال، 20 سال( صرفاً ارتقاء تا رتبه ارشد)

 

- جهت ارتقاء به رتبه عالی علاوه بر احراز سایر شرایط، تهیه 20 صفحه مستدات تجربی بر اساس چارچوب ابلاغی، الزامی است.

  • امتيازات کسب شده و مستندات ارائه شده در فاصله هر رتبه، صرفاً براي ارتقاي همان رتبه ملاک عمل خواهد بود و براي رتبه های بعدي قابل محاسبه نيست


جهت مراجعه به سامانه ارتقاء رتبه روی تصویر زیر کلیک کنید

Smiley face

انتشار: