بگذر

برگزاری جلسه تبیین سند بیماریهای غیر واگیر با حضور معاون فرماندار شهرستان تربت جام

برگزاری جلسه تبیین سند بیماریهای غیر واگیر با حضور معاون فرماندار  شهرستان تربت جام

به گزارش وب دا تربت جام جلسه تبیین سند بیماریهای غیر واگیر در شهرستان تربت جام با حضور معاون فرماندار شهرستان برگزار شد.
در این جلسه که با حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان ، مشاور ریاست دانشکده در امور اجتماعی و تعدادی ازمدیران دانشکده برگزار شد ، معاون فرماندار گفت : دستیابی به اهداف سند ملی و استانی بیماریهای غیر واگیر در گرو مشارکت همه بخشهای توسعه می باشد.با توجه به رسالتی که کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان دارد ونقش بسیار موثر اعضادر اجرا و پیگیری برنامه های توسعه سلامت ، انتظار می رود همه سازمانها، ارگانها و نهادهای دولتی وغیر دولتی ، همه توان خود را جهت کمک و همیاری به منظور اصلاح شیوه زندگی که بهترین راه رسیدن به برنامه ها واهداف سند بیماریهای غیر واگیر می باشد به کار گیرند.
در ادامه جلسه رئیس مرکز بهداشت تربت جام ضمن بیان اهداف و استراتژیهای سند بیماریها ی غیر واگیر گفت : بیماریهای غیر واگیر (NCDs) یا بیماریهای مزمن که قابل سرایت از فردی به فرد دیگر نیستند ،مدت زمان طولانی ادامه می یابند که به 4 نوع اصلی ، بیماریهای قلبی عروقی ، سرطانها ، بیماریهای مزمن تنفسی و دیابت تقسیم بندی می شوند.
محمد رحیمیان ادامه داد:در حال حاضر این بیماریها به شکل نامتناسب ،کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط را تحت تاثیر قرارداده اند و تقریبا 3/4 از مرگهای ناشی از بیماریهای غیر واگیر در دنیا در این کشورها اتفاق می افتد.
ایشان ضمن مقایسه آمار بیماریها در ایران و جهان بیان داشت :در کشور ما نیز بالغ بر 76 در صد از بار بیماریها به بیماریهای غیر واگیر اختصاص پیدا میکند.درکشور ما با توجه به تحقیقات انجام شده مشخص شده است که عامل تغذیه و فعالیت بدنی کم در مقایسه با جهان ، میزان بیشتری باعث ایجاد بیماریهای غیر واگیر می شود.
در ادامه جلسه مدیر گروه بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشتی گزارشی از اقدامت انجام شده از ابتدای شروع طرح در شهرستان ارائه نمود./پایان خبر

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است