بگذر

سرپرست دانشکده علوم پزشکی تربت جام :پیشگیری از زئونوزها ، یکی از مشکلات نظام سلامت است.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی تربت جام :پیشگیری از زئونوزها ، یکی از مشکلات نظام سلامت است.

دکتر محمد افکار ، سرپرست دانشکده علوم پزشکی تربت جام که به مناسبت هفته بیماریهای مشترک انسان وحیوان با وب دا تربت جام گفتگو می کرد، بیان داشت :در سالهای اخیر شاهد افزایش میزان بروز برخی بیماریها مانند : سالک ، تب مالت ، حیوان گزیدگی ، تب کریمه کنگو و ...در مناطق مختلف کشور هستیم. کنترل برخی از این بیماریهای مشترک کاری دشوار وطاقت فرساست که نیازمند همکاری تمام سازمانها می باشد.
ایشان هدف از نام گذاری یک هفته به نام بیماریهای مشترک یا زئونوزها را ، حساس کردن جامعه ، کادر سلامت، ارتقای هماهنگی های بین بخشی در امر مبارزه با بیماریهای مشترک ، ارتقا سطح آگاهی مردم و گروههای شغلی خاص دانست و بیان داشت :مهمترین بیماریهای مشترک که در کشور ما دیده میشود، تب مالت ، هاری ، سیاه زخم ، تب کریمه - کنگو و... می باشد.از طرفی خطر ورود بیماریهای دیگری نظیر جنون گاوی ، آنفلوآنزای پرندگان و تب دره ریفت نیز کشور ما را تهدید می کند.
دکتر افکار داشتن برنامه مدون برای پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان وحیوان را یکی از مهمترین اقداماتی که می توان برای مبارزه با این بیماریها که سال هاست با آنها درگیر هستیم دانست.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است