بگذر

رئیس مرکز بهداشت تربت جام :پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و حیوان، مسئولیتی همگانی است.

رئیس مرکز بهداشت تربت جام :پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و حیوان، مسئولیتی همگانی است.

پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و حیوان ، مسئولیتی همکانی است.
رئیس مرکز بهداشت تربت جام گفت :خطر بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان در ایران با وجود کشورهای آلوده در همسایگی ما ، بیشتر است .همچنین بیماریهای قابل انتقال میان انسان وحیوان ، فصل مشترک سازمان دامپزشکی ودانشگاه های علوم پزشکی می باشد.
محمد رحیمیان ، رئیس مرکز بهداشت تربت جام در گفتگوبا وبدا تربت جام بیان داشت :بیماریهای قابل انتقال بین انسان وحیوان در اصل از گروه باکتربها ، ویروسها، قارچها و انگلها ست . این بیماریهارا به شکلهای مختلف تعریف کرده اندکه در نهایت بیماریهای مشترم را شامل بیماریها یا عفونتهایی نامیدن که انسان از حیوانات اهلی و وحشی دچار میشود و یا برعکس.
ایشان ضمن اشاره به اقدامات مناسبی که در مرکز بهداشت شهرستان تربت جام در خصوص پیشگیری وکنترل این بیماریها انجام شده است اظهار کرد:در سال گذشته (1396 )دردانشکده علوم پزشکی تربت جام بالغ بر 800 نفر به تب مالت مبتلا شده اند و 900 نفر دچار حداثه حیوان گزیدگی شده اند.همچنین تعداد  9 نفربا علائم اولیه بیماری تب کریمه کنگو در بیمارستان بستری شدند که با انجام آزمایشهای لازم مشخص شد فقط 4 نفر مبتلا به این بیماری هستند که اقدامات درمانی و کنترلهای بهداشتی به خصوص برایاین افراد انجام شد وبا بهبودی کامل از بیمارستان مرخص شدند.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام از عموم مردم خواست با توجه به شروع فصل تابستان و احتمال افزایش بیماریهای مشترک انسان وحیوان ، اصول اولیه بهداشتی را رعایت نمائند و در صورت نیاز به مشاوره به مراکز و پایگاههای سلامت مراجعه نمائند.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است