بگذر

میز خدمت  خدمات قابل ارائه در میز خدمت دانشکده علوم پزشکی تربت جام     خدمات قابل ارائه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
میز خدمت حضوری
صدور کارت بهداشت شناسنامه خدمت 
فرم ثبت شکایت 
نظرسنجی از ارباب رجوع 

نظارت بهداشت بر اماکن   
صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی شناسنامه خدمت 
فرم ثبت شکایت 
نظرسنجی از ارباب رجوع

خدمات پزشک خانواده شناسنامه خدمت 
فرم ثبت شکایت 
نظرسنجی از ارباب رجوع

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت شناسنامه خدمت 
فرم ثبت شکایت 
نظرسنجی از ارباب رجوع 
 
میز خدمت الکترونیک رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی

نظارت و اعتبار سنجی موسسات سلامت  
نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشکده  
بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی
شناسنامه خدمت 
فرم نظر سنجی
فرم ثبت شکایت صدور و تمدید موسسات سلامت  
    صدور پروانه موسسات پزشکی
    تمدید پروانه موسسات پزشکی
    ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی
    اصلاحات مورد براساس تقاضای موسسه پزشکی
    لغو براساس زمان بندی تعیین شده در قرارداد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم
شناسنامه خدمت 
فرم نظر سنجی
فرم ثبت شکایت 


ثبت گواهی ولادت و مرگ شناسنامه خدمت 
فرم نظر سنجی
فرم ثبت شکایت 
 
ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت شناسنامه خدمت 
فرم ثبت شکایت 
نظرسنجی از ارباب رجوع 

فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت شناسنامه خدمت 
فرم ثبت شکایت 
نظرسنجی از ارباب رجوع 

آموزش مستمر جامعه پزشکی شناسنامه خدمت 
فرم ثبت شکایات 
نظرسنجی از ارباب رجوع 

توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه  
تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی
صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان
صدور معرفینامه در توزیع پزشکان
صدور گواهی معافیت
توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندان پزشکی
شناسنامه خدمت
فرم نظر سنجی 
فرم ثبت شکایت 
  
تسهیلات رفاهی  
 معرفي افراد ستادي به بانك مربوطه جهت دريافت وام مسكن
 نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهيلات خريد و ساخت مسكن توسط بانك ها و رفع مشكلات احتمالي
 اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شناسنامه خدمت
فرم نظر سنجی 
فرم ثبت شکایت 

اعضای هیات علمی  
جذب اعضاي هيات علمي
ارتقاي اعضاي هيات علمي
معرفي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها به بانك هاي عامل جهت دريافت وام مسكن
شناسنامه خدمت 
فرم ثبت شکایات 
نظرسنجی از ارباب رجوع 
نظارت و اعتبار سنجی موسسات سلامت
نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
   
 
سرویس های کدگذاری سلامت

نظارت بهداشت بر اماکن 
صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی
مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی

نظارت و اعتبار سنجی موسسات سلامت
برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمندسازی ارزیابان کشوری
اجرا و مشارکت در طرح ها و و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور

ارزشيابي بخشهاي آموزشي دستياردانشگاههاي علوم پزشكي


ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج ازكشور

برگزاری آزمون های علوم پزشکی
ثبت نام و برگزاری آزمون
اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها
ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی
برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی
سياستگذاري، ايجاد، راه اندازي وگسترش رشته هاي تخصصي ،دوره هاي فوق تخصصي و تكميلي تخصصي
تدوين برنامه هاي آموزشي رشته هاي تخصصي ،دوره هاي فوق تخصصي و تكميلي تخصصي
بازنگري برنامه هاي آموزشي رشته هاي تخصصي ،دوره هاي فوق تخصصي وتكميلي تخصصي
تصويب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات اجرائي مرتبط
بررسی درخواست های انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی


سرویس های کدگذاری سلامت

انتشار: