بگذر

نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور


نوع خدمت  نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
آدرس سامانه  http://accreditation.behdasht.gov.ir
شرح خدمت  نظارت بر کلیه موسسات و مراکز تشخیصی درمانی و آموزشی استان اعم از دولتی، خصوصی، عمومی، خیریه و... 
مدارک لازم  مستنداتی که شاکی در تایید و اثبات ادعای خود، می تواند همراه داشته باشد و در موقع تحویل شکایتنامه به دانشگاه تحویل دهد.
قوانین و مقررات  http://accreditation.behdasht.gov.ir
متوسط زمان ارائه خدمت حدودا یک ماه
هزینه ارائه خدمت  ندارد 
گردش کار  فایل 
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت  معاونت درمان وزارتخانه

انتشار: