بگذر

برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمندسازی ارزیابان کشوری

نوع خدمت  برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمندسازی ارزیابان کشوری
آدرس سامانه  هر گونه همایشی یک سامانه خاص خود را دارد
شرح خدمت   برگزاری همایشات و کارگاه ها جهت آشناسازی با موضوعات
مدارک لازم  فرم ثبت نام+ فیش پرداخت هزینه
قوانین و مقررات  مطابق با مجوزمعاونت آموزشی
متوسط زمان ارائه خدمت از سه ماه تا دوازده ماه
هزینه ارائه خدمت  در هر همایش هزینه مشخص خواهد شد
گردش کار  فایل 
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
معاونت آموزشی وزارت بهداشت

انتشار: