بگذر

اجرا و مشارکت در طرح ها و و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور

نوع خدمت  اجرا و مشارکت در طرح ها و و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور
آدرس سامانه  research.trjums.ac.ir
شرح خدمت  اجرا و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاءسلامت
مدارک لازم  تکمیل پیش نویس طرح های تحقیقاتی انشکده توسط مجری
قوانین و مقررات   
متوسط زمان ارائه خدمت 2هفته
هزینه ارائه خدمت  ندارد
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
معاونت پژوهشی- 051 52523225

انتشار: