بگذر

صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی

نوع خدمت  صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی
آدرس سامانه  حضوری
شرح خدمت   
مدارک لازم  عکس و کپی شناسنامه جهت ثبت نام در آموزشگاه
قوانین و مقررات  اجرای مواد  39 و 40 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13
متوسط زمان ارائه خدمت 10 روز منوط به گذراندن کلاس و قبلی در آزمون مربوطه
هزینه ارائه خدمت  85000 تومان
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
معاونت بهداشتی-گروه بهداشت محیط و کار 52524520

انتشار: