بگذر

صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی

نوع خدمت  صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی
آدرس سامانه  حضوری
شرح خدمت  ضوابط فعالیت شرکتهای خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی

شرکتهای حشرات و جوندگان 
مدارک لازم  اساسنامه شرکت +پروانه شرکت + تعهد محضری
قوانین و مقررات  فابل
متوسط زمان ارائه خدمت حداکثر سه ماهه حداقل یک ماهه
هزینه ارائه خدمت  100000 تومان
گردش کار  فایل         
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
معاونت بهداشتی-گروه بهداشت محیط و کار 52524520

انتشار: