بگذر

سرویس های کدگذاری سلامت

نوع خدمت  سرویس های کدگذاری سلامت
آدرس سامانه  http://paygah.behdasht.gov.ir
شرح خدمت  ابلاغ استانداردها و کدگذاری و شناسه های حوزه سلامت
مدارک لازم  دریافت اطلاعات هویتی فرد ، تماس و تصویر اطلاعات محل خدمت برای ثبت نام ، به جهت استفاده از همه امکانات سامانه
قوانین و مقررات   
متوسط زمان ارائه خدمت زمان مورد نیاز برای ثبت اینترنتی
هزینه ارائه خدمت  هزینه ندارد
گردش کار  ثبت نام و ارائه اطلاعات هویتی ، شغلی و تماس در سامانه
دریافت اطلاعات سیستم های کدگذاری و شناسه های حوزه سلامت
سئوالات متداول   http://paygah.behdasht.gov.ir
مسئول اصلی ارائه خدمت  http://paygah.behdasht.gov.ir

انتشار: