بگذر

ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج ازكشور

نوع خدمت  ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج ازكشور
آدرس سامانه  http://mohed.behdasht.gov.ir/EducationServicePortal/Account/Login?ReturnUrl=%2fAssessment  
http://tak.mfa.ir
شرح خدمت  انجام امور آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان خارج از کشور
مدارک لازم  عکس پرسنلی – کارت ملی-صفحه اول گذرنامه-تصویر مهرآخرین خروج درگذرنامه- روادید تحصیلی اقامت تحصیلی-اخرین مدرک تحصیلی اخرین مدرک تحصیلی فعلی- کارت پایان خدمت
قوانین و مقررات   فایل
متوسط زمان ارائه خدمت به طور متوسط45 روز
هزینه ارائه خدمت  هزینه ندارد
گردش کار  1- ثبت نام در سامانه تاک
2- ورود به سامانه تاک
3- بارگذاری مدارک و پرکردن فرم الکترونیکی مربوطه / درخواست وکالت نامه و یا تصدیق امضا
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
مرکز خدمات آموزشی ، واحد تسهیلات ارزی edd.facilities@Behdasht.gov.ir

انتشار: