بگذر

آموزش مستمر جامعه پزشکی

نوع خدمت  آموزش مستمر جامعه پزشکی
آدرس سامانه  http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=2
شرح خدمت   
مدارک لازم   فرم کمیسیون ماده6- فرم دوره های آموزش مداوم خارج از کشور- فرم دوره های آموزشی پژوهشی- فرم تقاضای حمایت مالی از برنامه های آموزش مداوم-فرم حضور وغیاب برنامه های آموزش مداوم-فرم ارسال اطلاعات برنامه های بازآموزی برگزار شده توسط مراکز مجری برنامه
قوانین و مقررات   فایل
متوسط زمان ارائه خدمت یک هفته
هزینه ارائه خدمت  فوق تخصص ها ,متخصصین و و دکترای تخصصی دندانپزشکان و داروسازان 34000 تومان, , پزشکان عمومی-دکترا- کارشناس ارشد- کارشناس و کاردان 23000 تومان . برنامه های کمتر از 5 ساعت هزینه نصف می گردد
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
واحد اموزش 52524520

انتشار: