بگذر

ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی

نوع خدمت  ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی
آدرس سامانه  ww.sanjeshp.ir
شرح خدمت  هدف از این فرآیند ارتقای  علمی دانشگاهها در رشته های مختلف و تهیه اطلاعات سودمند برای دانشگاههای وزارت متبوع  براي تصميم گيري مبتني بر شواهد است
مدارک لازم  فرم ارزشیابی و نتایج آزمون
قوانین و مقررات  مصوبات شورای تخصصی
متوسط زمان ارائه خدمت پایان نیمسال
هزینه ارائه خدمت  ندارد
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت  مرکز سنجش آموزش پزشکی 81453242

انتشار: