بگذر

برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی

نوع خدمت  برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی
آدرس سامانه  ww.sanjeshp.ir
شرح خدمت  آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی سالیانه یکبار به منظور پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی برگزار می گردد
مدارک لازم  عکس-کلیه صفحات شناسنامه-کارت ملی-کارت نظام وظیفه-معافیت یا پایان طرح-گواهی دانشجوی آخر صادره از دانشگاه-گواهی اشتغال مورد تایید دانشگاه-حکم کارگزینی-فرم بومی و استشهاد محلی-دانشنامه- معرفی نامه از مرکگز خدمات آموزشی – معرفی نامه از ارگان های ذیربط نیروهای مسلح- (کلیه موارد حسب مورد)
قوانین و مقررات  مصوبات نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی دستورالعمل وراهنمای آزمون دستیاری دندانپزشکی مندرج در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی
متوسط زمان ارائه خدمت تا اعلام نتایج بررسی مدارک حدود 40 روز
هزینه ارائه خدمت  ندارد
گردش کار  فایل  فرایند 
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی –شماره تماس 81452502

انتشار: