بگذر

سياستگذاري، ايجاد، راه اندازي وگسترش رشته هاي تخصصي ،دوره هاي فوق تخصصي و تكميلي تخصصي

نوع خدمت  سياستگذاري، ايجاد، راه اندازي وگسترش رشته هاي تخصصي ،دوره هاي فوق تخصصي و تكميلي تخصصي
آدرس سامانه  http://cgme.behdasht.gov.ir/
شرح خدمت   
مدارک لازم  درخواست اولیه از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و موموسسات آموزشی بهداشتی و درمانی تابعه در سراسر کشور
قوانین و مقررات  مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی و برنامه های آموزشی رشته های تخصصی فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی
متوسط زمان ارائه خدمت  ششماه لغایت یک سال
هزینه ارائه خدمت  ندارد
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت  دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی –واحد تدوین و برنامه ریزی آموزشی تلفن تماس81452290 

انتشار: