بگذر

بازنگري برنامه هاي آموزشي رشته هاي تخصصي ،دوره هاي فوق تخصصي وتكميلي تخصصي

نوع خدمت  بازنگري برنامه هاي آموزشي رشته هاي تخصصي ،دوره هاي فوق تخصصي وتكميلي تخصصي
آدرس سامانه  http://accreditation.behdasht.gov.ir
شرح خدمت   
مدارک لازم  درخواست اوليه از دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني وموسسات آموزشي ، بهداشتي ودرماني تابعه در سراسر كشور
قوانین و مقررات  مصوبات شوراي آموزش پزشكي وتخصصي وبرنامه هاي آموزشي رشته هاي تخصصي،فوق تخصصي وتكميلي تخصصي
متوسط زمان ارائه خدمت هر 5 سال يكبار – مداوم در حال انجام است
هزینه ارائه خدمت  ندارد 
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی –واحد تدوین و برنامه ریزی آموزشی تلفن تماس81452290 021

انتشار: