بگذر

تصويب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات اجرائي مرتبط

نوع خدمت  تصويب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاههاي علوم پزشكي و موسسات اجرائي مرتبط
آدرس سامانه  http://accreditation.behdasht.gov.ir
شرح خدمت   
مدارک لازم  درخواست اوليه از دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني وموسسات آموزشي ، بهداشتي ودرماني تابعه در سراسر كشور
قوانین و مقررات  مصوبات شوراي آموزش پزشكي وتخصصي وبرنامه هاي آموزشي رشته هاي تخصصي،فوق تخصصي وتكميلي تخصصي
متوسط زمان ارائه خدمت هر 5 سال يكبار – مداوم در حال انجام است هر 5 سال يكبار – مداوم در حال انجام است
هزینه ارائه خدمت  ندارد 
گردش کار   
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی –واحد تدوین و برنامه ریزی آموزشی تلفن تماس81452290 021

انتشار: