بگذر

بررسی درخواست های انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی

نوع خدمت  بررسی درخواست های انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی
آدرس سامانه  http://gpde.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=174&fkeyid=&siteid=113&pageid=6103
شرح خدمت   
مدارک لازم  ارائه موافقت کتبی دانشگاه های مبدا و مقصد/ارائه گواهی پزشک و تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه در موارد بیماری دستیار سپری شدن یکسال تحصیلی و اخذ نمره قبولی در آزمون ارتقا احراز حد نصاب نمره
قوانین و مقررات  آئین نامه کمیسیون موارد خاص مصوب نشست 34 و 25شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی آئین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی مصوب نشست 33 شورای آموزش دندانپپزشکی و تخصصی
متوسط زمان ارائه خدمت حداکثر تا 40 روز
هزینه ارائه خدمت  ندارد 
گردش کار   فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی –شماره تماس 81452502

انتشار: