بگذر

جذب اعضاي هيات علمي

نوع خدمت  جذب اعضاي هيات علمي
آدرس سامانه  http://aac.behdasht.gov.ir
شرح خدمت   تدوين سياست هاي اجرايي و مقررات و آيين نامه هاي مربوط به جذب اعضاي هيات علمي
مدارک لازم  تصویر تمام صفحات شناسنامه- کارت ملی-مدارک تحصیلی-علمی و پژوهشی-برگه پایان خدمت-مستندات مربوط به جداول 12 گانه-موافقت نامه از سازمان متبوع
قوانین و مقررات  آیین نامه اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و پژوهشی علوم پزشکی شیوه نامه اجرائی آیین نامه ارتقا اعضای هیئت علمی
متوسط زمان ارائه خدمت بسته به نوع خدمت 45 روز الي 9 ماه
هزینه ارائه خدمت  ندارد 
گردش کار  فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
اداره منابع انسانی-52520619

انتشار: