بگذر

معرفي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها به بانك هاي عامل جهت دريافت وام مسكن

نوع خدمت  معرفي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها به بانك هاي عامل جهت دريافت وام مسكن
آدرس سامانه  حضوری
شرح خدمت  يكي از عواملي كه سبب انگيزش بيروني اعضاي هيات علمي مي گردد حمايت ها و پشتيباني نيازهاي معيشتي و علمي مي باشد
مدارک لازم  مستندات مبتني به عضويت هيات علمي – حكم حقوقي – گواهي دانشگاه و غیره که به تفکیک وام خرید و ساخت مسکن:تصویر آخرین حکم – حکم حقوقی – عضویت هیات علمی- اصل وکپی شناسنامه وکارت ملی متقاضی و ضامن2-گواهی کسرازحقوق متقاضی و ضامن
قوانین و مقررات  باتوجه به بندهاي 4-4 و 6-4 سياست هاي ملي علم و فناوري ( نظام آموزش عالي ،‌تحقيقات فناوري) موضوع ابلاغيه26286/1 مورخ 29/6/93 دفتر مقام معظم رهبري :ماده ...) دولت موظف است به منظور ارتقاء منزلت و بهبود معيشت اعضاي هيات علمي و محققان و دانش پژوهان و الگوسازي از مفاخر و چهره هاي موفق عرصه علم و فناوري و گسترش حمايت هاي هدفتمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران فعاليت هاي عرصه علم و فناوري، مصوبه شوراي پول و اعتبار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شماره 105912 مورخ 19/4/93 و طبق 1137 صورتجلسه مورخ 3/4/93 شوراي محترم پول و اعتبار مبلغ وام مسكن (1000) ميليون ريال مي باشد
متوسط زمان ارائه خدمت یک هفته تا دوماه (بستگی به تکمیل پرونده دارد)
هزینه ارائه خدمت  ندارد 
گردش کار   فایل
سئوالات متداول   
مسئول اصلی ارائه خدمت 
مدیریت مالی-52524520

انتشار: