بگذر

امنیت غذا و دارو از اصلی ترین اهداف وزارت بهداشت است.

امنیت غذا و دارو از اصلی ترین اهداف وزارت بهداشت است.

امنیت غذا و دارو از اصلی ترین اهداف وزارت بهداشت است.
سرپرست دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت :تامین سلامت و امنیت غذایی در وزارت بهداشت از اصلی ترین اولویتهاست که با برنامه ریزیهای انجام شده و همکاری سایر دستگاهها امکان پذیر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار وب دا تربت جام، سومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان تربت جام با حضور کلیه اعضا و بخشداران وشهرداران شهرستان تربت جام در محل سالن ابن سینا دانشکده علوم پزشکی تربت جام برگزار شد.
در این جلسه محمد افکار به عنوان دبیر کارگروه گزارشی از اقدامات دانشکده علوم پزشکی برای مقابله با شرایط بحران ارائه نمود و آخرین دستورالعملهای ارسالی از وزارت بهداشت در خصوص ذخیره سازی دارو و تجهیزات برای حاضرین قرائت شد .همچنین سرپرست دانشکده علوم پزشکی تربت جام با بیان این که در حال حاضر دفن غیر بهداشتی زباله از معضلات بهداشتی شهرستان است افزود :با بررسیهای انجام شده مشخص شده است که معضل دفن غیر بهداشتی زباله در تمام روستاها و شهرهای شهرستان مشترک است از سازمنا محیط زیست و شهرداران خواست که گزارش اقدامات خود را بیان نماند.
وی ادامه داد : تامین امنیت غذایی ودارویی از اولویتهای وزارت است که دانشکده علوم پزشکی تربت جام به عنوان متولی امر سلامت با همکاری سایر دستگاهها خواهد توانست اقدامات لازم را انجام دهد.
دکتر افکاردر خصوص سند بیماریهای غیر واگیر گفت : با توجه به برگزاری جلسه های مختلف با اداره های شهرستان انتظار داریم گزارش اقدامات انجام شده سریعتر به دانشکده علوم پزشکبی ارسال شود.
در ادامه جلسه بخشداران و شهرداران گزارشهای خودرا در خصوص معضلات منطقه تحت پوشش به خصوص پسماندها ارائه کردند.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است