بگذر

تحویل مدارک آزمون مرداد ماه 1397

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده آزمون نیروهای قراردادی/شرکتی مرداد ماه 97

 

1.      پرینت تائیدیه ثبت نام

2.      پرینت کارنامه آزمون

3.      چهار قطعه عکس 4 × 3 با پشت زمینه سفید و پشت نویسی شده

4.      اصل و کپی کارت ملی ( پشت و رو )

5.      اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه فرد ، همسر و فرزندان(درصورت تأهل)

6.       اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت پشت  و رو ( مخصوص آقایان ) یا نامه از یگان خدمتی با قید تاریخ اتمام خدمت وظیفه

7.      گواهی سابقه خدمت غیر رسمی به صورت قرارداد تمام وقت در دانشگاه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع

 

مدارک دال بر بومی بودن شهر یا استان : ( بر اساس سهمیه پذیرفته شده )

صرفاً یکی از موارد الف ، ب ، ج ، د

الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر ( فتوکپی تمام صفحات شناسنامه افراد )

ب) همسر و فرزند کارمند رسمی و پیمانی و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل یا بازنشسته ) شهر یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی

ج ) داوطلب حداقل چهار سال سنوات تحصیلی ( ابتدایی ، راهنمایی ، دبیرستان یا دانشگاه ) به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان یا استان

د ) سابقه پرداخت حق بیمه حداقل 4 سال یکی از افراد ( داوطلب ، پدر ، مادر ، همسر ) در شهرستان یا استان محل مورد تقاضازمان: یکشنبه مورخ 29/7/1397  ساعت 15 لغایت 20 

مکان : سالن ابن سینا دانشکده علوم پزشکی تربت جام - واقع در خیابان شهید بهشتی 

قابل توجه داوطلبین گرامی زمان فوق الذکر تحت هیچ شرایطی جهت دریافت مدارک و تشکیل پرونده قابل تمدید نمی باشد 

اعلام نتایج آزمون مرداد ماه 1397 دانشکده علوم پزشکی تربت جام 

دریافت کارنامه 

انتشار: