بگذر

واحد آمار

مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات

شرح وظایف واحد آمار

  • ایجاد هماهنگی های درون بخشی بین واحد آمار و دیگر واحدهای مرتبط
  • تدوین استاندارهای نظام آمار و اطلاعات بمنظور یکپارچه نمودن آمار و اطلاعات
  • اصلاح نظام جاری اطلاعات در جهت ساماندهی آمارهای ثبتی
  • اصلاح و ارتقاء نظام گردش آمار و اطلاعات از جمع آوری تا تفسیر و استفاده از آن براساس استاندارهای تدوین شده
  • ارتقاء کیفی آمار و اطلاعات تولید شده از نظر صحت، دقت، کامل و بهنگام بودن
  • توانمند نمودن کارکنان و مدیران به منظور استفاده بهتر و بیشتر از آمار و اطلاعات تولید شده و ارتقاء فرهنگ آماری
  • بکارگيري و توسعه فنآوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد پايگاههاي اطلاعات آماري

کارشناسان واحد آمار

نام و نام خانوادگی سمت حوزه فعالیت
خانم خالقی مسئول آمار ستاد ستاد دانشکده 
خانم مرجان کدخدا مسئول آمار بیمارستان سجادیه
خانم فاطمه اسلامی نژاد مسئول آمار مرکز بهداشت

سالنامه آماری

برای دانلود فایل مربوط به سالنامه آماری بر روی آیکن کلیک فرمایید.

 

سالنامه آماری 1396

لینک های آماری

نام سایت آدرس سایت
درگاه ملی آمار https://www.amar.org.ir
مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت http://it.behdasht.gov.ir
مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://hit.mums.ac.ir

اطلاعات تماس

شماره تماس : 05152529413

پست الکترونیک : amar@trjums.ac.ir

آدرس: تربت جام-خیابان شهید بهشتی-ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

انتشار: