بگذر

دعوت به همکاری پزشک عمومی

دعوت به همکاری پزشک عمومی

دعوت به همکاری پزشک عمومی

دانشکده علوم پزشکی تربت جام جهت پوشش اورژانس ودرمانگاه سرپایی بیمارستان سجادیه وبیمارستان صالح آبادوتعدادی مراکزخدمات جامع سلامت ، از کلیه پزشکان عمومی واجد شرایط بصورت طرح ، پیام آور و قراردادی با شرایط پرداخت عالی دعوت به همکاری می نماید جهت اطلاع از جزئیات با شماره تلفن 09014790316تماس حاصل فرمایید.

انتشار: