بگذر

مصاحبه علمی و روانشناسی رشته شغلی فنآوری اطلاعات

داوطلب گرامی جهت مصاحبه  علمی و روانشناسی در رشته شغلی فناوری اطلاعات دعوت شدگان  در روز یکشنبه 30/10/1397 ساعت 8:00 الی 10 صبح در ستاد دانشکده علوم پزشکی واقع در خیابان شهید بهشتی  روبروی خوابگاه دانشگاه آزاد « سالن کنفرانس ابن سینا » حضور بهم رسانید .


ضمنا هر گونه تغییر در تاریخ مصاحبه متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد شد .

انتشار: