بگذر

سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام "دسترسی بهتر به خدمات درمانی تخصصی از طریق نظام ارجاع الکترونیک "

سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  تربت جام "دسترسی بهتر به خدمات درمانی تخصصی از طریق نظام ارجاع الکترونیک "

سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  تربت جام خبر داد:
"دسترسی بهتر به خدمات درمانی تخصصی از طریق نظام ارجاع الکترونیک "
به گزارش وبدا تربت جام ، دکتر محمد افکار،در کارگروه سلامت و امنیت غذایی تربت جام ،ضمن بیان اهمیت استقرار نظام ارجاع الکترونیک در سطح دانشگاه ، گفت :نظام ارجاع به نوعی پشتیبان بیمار است ، به نحوی که بیمار بعداز مراجعه به پزشک خانواده خود که یک پزشک عمومی است ، در صورت نیاز برای دریافت خدمات تخصصی در بستر پرونده الکترونیک سلامت ، ارجاع می شود .
دبیر کارگر وه سلامت و امنیت غذایی تربت جام افزود: از آنجایی که هدف نظام خدمات بهداشتی و درمانی کشور ، ارتقای سطح سلامت مردم است، لذا با تایید دولت و مجلس ، پیوند بیمه روستاییان با طرح پزشک خانواده و نظام ارایه خدمات الکترونیک سلامت امکان پذیر شد.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن ای مسیله که هر بیمار این حق را دارد که به هر مرکز و یا پزشک متخصص مراجعه نماید، ولی اگر در مسیر درست درمان قرارنگیرد نتایجی همچون عدم دریافت پاسخ لازم به دلیل عدم شناخت پزشک و بیمار، ارایه خدمات تکراری ، عدم ثبت سوابق درمانی ، مصرف بی رویه و خود سرانه دارو،خستگی بیمار از عدم دریافت پاسخ صحیح و افزایش هزینه های خانوار و دولت را به دنبال دارد.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است