بگذر

قابل توجه علاقمندان به امور پژوهشی .....

قابل توجه علاقمندان به امور پژوهشی .....

معاونت آموزشی، پژوهشی قصد دارد به مناسبت هفته‌ی پژوهش، پژوهشگر برتر را در سه حوزه‌ی دانشجویی،کارمندی و اعضای هیات علمی انتخاب نماید، ملاک ارزیابی پژوهشگران فرم تکمیل شده‌ی پیوست می باشد.(آخرین مهلت تکمیل فرم و ارسال مستندات به واحد پژوهش معاونت آموزشی،پژوهشی دانشکده: پایان وقت اداری چهارشنبه 21/09/97، این تاریخ قابل تمدید نبوده و به مستنداتی بعد از این تاریخ دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد). همچنین تمامی مستندات بایستی مربوطه به بازه‌ی زمانی 01/09/96 الی 30/08/97 باشند.

جهت پاسخ به هرگونه سوال میتوانید با شماره تلفن 05152523224داخلی 219 تماس حاصل فرمایید.


فایل را از اینجا دانلود کنید....

انتشار: