بگذر

سکته مغزی

سکته مغزی

معاون درمان دانشکده علوم پرشکی تربت جام گفت: با برپایی دو چادر اطلاع رسانی در مناطق پر جمعیت شهر، خدماتی در خصوص راههای پیشگیری ازسکته مغزی و درمان آن توسط کارشناسان بهداشت ودرمان به مردم ارائه شد.

به گزارش وب دا تربت جام ، هومن محمد زاده معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: در هر چادر خدماتی از قبیل اندازه گیری فشار خون و آموزش های مرتبط با روشهای پیشگیری از سکته مغزی و توزیع پمفلتهای مرتبط  با سکته   به عموم مردم  ارائه شد.

وی افزود:این طرح مورد استقبال تعداد زیادی از مردم قرار گرفت و چهار هزار پمفلت روشهای پیشگیریاز سکته مغزی و کنترل فشار خون توسط کارشناسان به مردم ارائه شد.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام ادامه داد: این اطلاع رسانی از طریق تمام خانه بهداشتها، مراکز جامع سلامت وپایگاههای سلامت   تحت پوشش دانشکده  علوم پزشکی تربت جام، مدارس شهری وروستائی و همچنین نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر، صورت گرفت.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است