بگذر

اطلاعیه آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی تربت جام(ثبت نام دوره آموزشی ....)

اطلاعیه آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی تربت جام(ثبت نام دوره آموزشی ....)


اطلاعیه آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی تربت جام
قابل توجه همکاران محترم:
کنفرانس علمی یک روزه باعنوان ابعاد مختلف سوء مصرف مواد مخدر سنتی از دیدگاه طب ایرانی وسنتی ویژه پزشکان ،روانشناسان و توانبخشان در تاریخ
۱۳ دی ماه برگزار خواهد شد . علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به سامانه www.trjums.ircme.ir مراجعه فرمایند.
@trjums1

انتشار: