بگذر

دکتر افکار در ششمین کارگروه سلامت وامنیت غذایی تربت جام خبر داد :مجمع شهرستانی سلامت به زودی در تربت جام برگزار می شود.

دکتر افکار در ششمین کارگروه سلامت وامنیت غذایی تربت جام خبر داد :مجمع شهرستانی سلامت به زودی در تربت جام برگزار می شود.

رئیس  دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت


وب دا تربت جام :رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت :درراستای برنامه ششم توسعه  مجمع شهرستانی سلامت با همکاری سایر نهادها بزودی درتربت جام برگزار می شودومجموعه فعالیت های ادارات درحوزه سلامت جمع آوری و مورد بحث و‌بررسی قرار می گیرد.

دکتر محمد افکار افزود: برابرقانون با تخلفات بهداشتی و درمانی به کمک تعزیزات ،نظام پزشکی و دادگستری شدیدا"برخورد می شود.

وی ادامه داد:طرح رفاه سلامت به عنوان پایلوت برای فراهم آوردن محیط سالم درحالت رفاه کامل جسمی، روحی و‌روانی درقسمتی از شهر و‌چهارروستا ازمراکز بخش های تابعه شهرستان اجرایی می شود.

وی با اشاره به وضعیت پسماند مراکز بیمارستانی ،کلینیک ها ،مطب ها و درمانگاهای شهرستان خاطرنشان‌ کرد:کلیه پسماندهای تولیدی در شهرستان تربت جام دریک فضا سایت شهرداری دفن می شود که برابر استانداردهای قانونی خلاف مقررات می باشد.

وی بیان داشت :درحال حاضر پسماندهای پزشکی توسط پیمانکارنظام پزشکی درهفته سه روزجمع آوری وپس از بی خطرسازی توسط دستگاه اتوکلاو دربیمارستان‌ سجادیه و‌۵۵۵ارتش به سایت دفن بهداشتی زباله شهرداری در خارج از شهر منتقل می شود.

وی با اشاره به اینکه نان سنگک بهترین نان برای مصرف است تاکید کرد: مردم سعی کنند بیشتر از نان سنگگ استفاده کندکه با آرد ۱۲درصد سبوس دار پخت می شود وبهترین کیفیت را برای مصرف دارد.

دکتر افکار اعلام کرد :از متصدی نانوایی سنگک بنام غلام رسول یعقوبی که باکیفیت ترین نان سنگک سبوس دار را با آرد۱۲درصد پخت وبه مردم عرضه می کند تجلیل بعمل می آید.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است