بگذر

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت کشور :اولویت سازمان بیمه سلامت در سال ۹۷ مدیریت منابع بوده است

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت کشور :اولویت سازمان بیمه سلامت در سال ۹۷ مدیریت منابع بوده است

طاهر موهبتى  درباره رويكرد سازمان بيمه سلامت در راستاى مديريت منابع افزود: نظام سلامت چاره اى جز مديريت منابع ندارد و اين رويكرد در سازمان بيمه سلامت وجود دارد و اقدامات اين سازمان بيمه گر نشان دهنده اين موضوع است.

به گزارش خبرنگار وب دا تربت جام به نقل از خبرگزاری آی هینا مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت: استقرار سازمان الكترونيكى و رسيدگى الكترونيكى به اسناد، رفع هم پوشانى هاى بيمه اى و هدفمند كردن يارانه بيمه اقشار كم درآمد نشان از مديريت منابع دارد، اما بايد توجه كرد كه تنها با مدیریت منابع نمی توان کسری‌های بودجه ای سازمان بیمه سلامت را جبران كرد.

موهبتى با اشاره به اهميت الكترونيكى شدن خدمات و حركت سازمان بيمه سلامت به اين سمت، اظهار كرد: استقرار سازمان الكترونيكى در بخش الكترونيكى شدن دفترچه هاى كاغذى بيمه سلامت در استان كرمان به صورت پايلوت اجرا شده و تا پايان امسال حداقل در يك شهر از هر استان اجرا مى شود. همچنين رسيدگى الكترونيكى به اسناد نيز به صورت پايلوت در استان اصفهان آغاز شده و در حال انجام است.

وى درباره رفع هم پوشانى هاى بيمه اى نيز بيان كرد: با توجه به وجود ارتباط برخط میان سازمان‌های بیمه‌گر، علاوه بر رفع هم پوشانى هاى موجود، به دنبال جلوگیری از ایجاد ‏هم‌پوشانی جدید هستيم. البته ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مورد هم پوشانى با سازمان تامین اجتماعی وجود داشت كه تاكنون ۲ میلیون ‏هم‌پوشانی بیمه‌ای حذف شده و بخش باقی‌مانده این هم‌پوشانی‌ها بیشتر مربوط به بیمه روستاییان است. مهم‌تر از رفع هم‌پوشانی، ‏جلوگیری از ایجاد هم‌پوشانی بیمه‌ای جدید است. از طرفی کنترل هم‌پوشانی‌های بیمه‌ای در زمان دریافت خدمت نیز در حال انجام است.‏

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: اطلاعات بیمه شدگان به سازمان بیمه درمانی نیروهای مسلح نيز داده شد و تاکنون ٨٦ هزار نفر ‏رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای نیز با این سازمان انجام شده است. درباره کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز تصمیم گرفته شد که هر جا در قسمت ‏شهری هم‌پوشانی وجود داشته باشد، بیمه سلامت حذف شده و در روستاها، دفترچه کمیته امداد حذف شود.‏

وی اظهار کرد: در حال حاضر همه سازمان‌های بیمه‌گر به وجود سیستم الکترونیک اعتقاد دارند و در این مسیر حرکت می‌کنند.‏

موهبتى گفت: مجموعه اين خدمات منجر به مديريت منابع مى شود و تاكنون حدود ٢ هزار ميليارد تومان صرفه جويى انجام شده است.

 

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است