بگذر

دعوت به همکاری بسیج اساتید

دعوت به همکاری بسیج اساتید

مقام معظم رهبري مي فرمايند:

 

وظيفه استاد بسيجي حضور به موقع، مخلصانه، مجاهدانه و تاثيرگذار در دانشگاه و پرورش انسان هاي دانشمند و با ايمان در تراز شهيد چمران است.

صلاح و فساد هر جامعه اي مرهون نهادهاي تربيتي و آموزشي آن جامعه است، بي ترديد دانشگاهها در راس اين نهادها به شمار مي روند به همين علت بارها بنيانگذار انقلاب اسلامي فرمودند: صلاح و فساد جامعه مرهون دانشگاه هاست و وظيفه مهم دانشگاهها كه اساتيد كانون مركزي آن هستند پيشبرد علم و تربيت دانشجويان است.

بسيج اساتيد  از شما بزرگواران و اساتيد تمام وقت و نيمه وقت اين واحد دانشگاهي دعوت به همكاري مي نمايد.

با تكميل فرم و مدارك مورد نياز در دفتر بسيج اساتيد مقدم شما اساتيد فرهيخته، معتقد و متدين را گرامي مي داريم.

لازم به ذكر است كه آخرين مهلت ارسال مدارك تا تاريخ 97/11/06مي باشد.

مدارك لازم:

1- تكميل فرم عضويت

2- تكميل فرم تبديل عضويت

3-سه قطعه عكس

4- گواهي تدريس يا حكم كار گزيني

5- كپي كل صفحات شناسنامه و كارت ملي

6- كپي مدرك تحصيلي

انتشار: