بگذر

آگهی پذیرش پزشک عمومی

آگهی پذیرش پزشک عمومی

   #آگهي پذيرش نیرو#
به صورت قرارداد انجام کار معین (تبصره 5 ماده 31 آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور)
 
#دانشکده علوم پزشکی تربت جام#  در نظر دارد، جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني در بیمارستانهای تابعه، افراد واجد شرايط تحت عنوان: پزشک عمومی را از طریق فراخوان شناسایی و در صورت نیاز با برگزاری آزمون، مصاحبه یا هر دو، به صورت قراردادی دعوت به همکاری نماید. متقاضیان محترم می توانند از روزشنبه  مورخ 06/11/1397 لغایت چهارشنبه مورخ 10/11/1397 
به آدرس ستاد مرکزی دانشکده واقع در خیابان شهید بهشتی  ،اداره منابع انسانی دانشکده مراجعه وثبت نام نمایند.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است