بگذر

برگزاری کارگاههای آموزشی کودک سالم در معاونت بهداشتی دانشکده

برگزاری کارگاههای آموزشی کودک سالم در معاونت بهداشتی دانشکده

برگزاری کارگاههای آموزشی کودک سالم در معاونت بهداشتی دانشکده معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام در گفتگو با خبرنگار وب دا تربت جام گفت : برنامه های ملی مراقبتهای کودک سالم از از سال 1384 در مراکز خدمات جامع سلامت  کشور ادغام یافته و توسط کارشناسان وکاردانهای مراکز ، بهورزان در خانه های بهداشت روستایی و مراقبین سلامت در مراکز شهری و پایگاههای سلامت اجرا می شود.

رئیس مرکز بهداشت تربت جام در ادامه افزود: با بازنگری در بسته خدمتی کودکان که هم اکنون  در دستور کاراداره سلامت کودکان وزارت قرار گرفته است و تغییراتی که در همین راستا در بوکلت چارت کودک سالم انجام شده است و اضافه شدن مباحثی از جمله سلامت شنوایی ، ارزیابی ژنتیک ، ارزیابی کودک چاق ، غربالگری فشارخون ، مشاوره با مادر در مورد عوامل محیطی موثر بر سلامت کودکان ، لزوم برگزاری این کارگاهها  دیده شد که با برنامه ریزیهایی که توسط گروه سلامت خانواده و جمعیت  معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام انجام شد، 4 کارگاه آموزشی در 4 روز بر اساس بسته خدمتی جدید کودک سالم جهت کلیه بهورزان ، مراقبین سلامت ، کاردان بهورزان ( بیش از 200 نفر ) در تالا ابن سینا  دانشکده برگزار شد که مدرسین این کارگاهها همکاران معاونت بهداشتی بودند که دورها وآموزشهای لازم را در این خصوص  گذرانده بودند.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است