بگذر

"دستاوردهای سفر" دوروزه ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام

"دستاوردهای سفر" دوروزه ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام

"دستاوردهای یک سفر"
به گزارش وبدا تربت جام ریاست دانشکده علوم پزشکی تربت جام در ادامه پیگیریهای وزارتی بعد از سفر وزیر سابق ،دکتر قاضی زاده ، به تربت جام با همراهی مدیران دانشکده علوم پزشکی تربت جام ضمن سفر به تهران جهت شرکت در جلسه هئیت امنا دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی رایزنیهایی در خصوص موارد زیر نیز انجام داد .
🌟پیگیری جذب اعتبار جهت احداث  NICUو اتاق عمل در بیمارستان سجادیه در مجاورت LDR
✨پیگیری مصوبات سفر وزیر محترم بهداشت به شهرستان تربت جام
🌟پیگیری پرداخت پاداش پایان خدمت  بازنشستگان از خزانه داری واسناد بند ز قانون سال ۱۳۹۷.
✨پیگیری جهت دریافت دو دستگاه آمبولانس ۳۱۵ کمک دار جهت دانشکده
🌟پیگیری جهت جذب نیروی هیات علمی
✨پیگیری مجوز استخدام جهت تشکیلات ستاد دانشکده و ستاد شبکه بهداشت شهرستان صالح اباد
🌟پیگیری جهت  خرید دو دستگاه وسیله نقلیه برای شبکه بهداشت ودرمان شهرستان صالح آباد
✨پیگیری جهت جذب اعتبار در خصوص رفع مشکلات پزشکان ضریب کاشاغل در بیمارستان سجادیه تربت جام
🌟پیگیری جهت جذب اعتبار در خصوص رفع مشکلات رفاهی پزشکان متخصص شاغل در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است