بگذر

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در بهترین مجله چاقی جهان

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در بهترین مجله چاقی جهان

چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی تربت جام در بهترین مجله چاقی جهان

به گزارش وبدا تربت جام ، این مقاله که به تاثیر شاخص توده بدنی در ابتدای بارداری بر ابتلا به دیابت ، تاکید دارد در
مجله (Obesity Reviews journal ) چاپ شده است .

 

حسنی ، عضو هئیت علمی دانشکده علوم پزشکی تربت جام ، در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت : این مطالعه با هدف بررسی تاثیر BMI ابتدای بارداری بر خطر ابتلا به دیابت بارداری انجام شده است . منابع مورد مطالعه در نگارش این مقاله از پنج پایگاه داده ای الکترونیکی شامل pubmed, scopus, embase, web of science و  google scholar بوده است . این مطالعه با حجم نمونه ۹۶۲۹۶۶ زن باردار و ۴۲۲۱۱ بیمار مبتلا به دیابت بارداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. خطر ابتلا به دیابت بارداری در زنان باردار با وزن کم, اضافه وزن و چاقی در مقایسه با زنان با وزن نرمال با استفاده از نسبت شانس تطبیق شده به ترتیب ۰/۶۸, ۲/۰۱ و ۳/۹۸ و با استفاده از خطر نسبی تطبیق شده به ترتیب ۰/۳۴, ۱/۵۲ و ۲/۲۴ بود. خطر ابتلا به دیابت بارداری به ازای هر واحد افزایش در BMI چهار درصد (۴ %) افزایش می یافت. همچنین خطر ابتلا به دیابت بارداری با مدل خام ‌۱۹ درصد و با مدل تطبیق شده ۱۴ درصد افزایش یافت. وجود رابطه دوز_ پاسخ بین BMI ابتدای بارداری و ابتلا به دیابت بارداری می تواند زمینه علمی برای مداخلات بهداشت عمومی قوی برای کنترل BMI قبل از بارداری و نیز افزایش وزن در دوران بارداری را تقویت کند.

شایان ذکر است براساس رنکینگ ISI، مجله Obesity Reviews journal  بهترین مجله چاقی در جهان با ایمپکت فاکتور ۸.۴۸ می باشد.

لینک مقاله:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.12803

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است
آخرین مطالب