بگذر

فراخوان همکاری در قالب تعهدات طرح هیات علمی

به اطلاع کلیه فارغ التحصیلان یا دانشجویان کارشناس ارشد می رساند

از آغاز سال 1398 دانشکده علوم پزشکی تربت جام جهت همکاری در قالب تعهدات طرح هیات علمی از گروه های زیر نیرو می پذیرد: 

 رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 

 رشته کارشناسی ارشد بهداشت محیط

جهت ثبت نام، دریافت فایل رزومه و راهنمایی بیشتر با مسئول دبیرخانه امور هیات علمی معاونت آموزشی، پژوهشی دانشکده اقای احمدرضا خرمی (52541090-051 یا 52523224 -051داخلی 200 ) تماس گرفته شود.

انتشار: