بگذر

پذیرش دانشجوی مامایی در مقطع کاردانی به کارشناسی نا پیوسته مامایی در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

ضمن عرض تبریک به مناسبت روز جهانی ماما به اطلاع می رساند دانشکده علوم پزشکی تربت جام در مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته تعداد 12 نفر دانشجوی مامایی در نیمسال دوم تحصیلی 99-98 می پذیرد.


دانلود دفترچه ثبت نام ...

انتشار: