بگذر

تمدید زمان ثبت نام اولین دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده ویژه پزشکان عمومی و دستیاران پزشکی خانواده با عنوان Family Physician Bridging Program

این دوره به عنوان یک برنامه میانبر آموزشی به منظور توانمندسازی پزشکان در حوزه پزشکی خانواده طراحی شده و هدف اصلی آن آموزش پزشکان عمومی است و در قالب دوره­های پودمانی و با بهره‌گیری از الزامات آموزش ترکیبی از جمله دوره­های آموزش مجازی و کسب تجارب یادگیری حاصل از ارائه خدمات مراقبت سرپایی در عرصه های آموزشی مراکز جامع خدمات سلامت اجرا خواهد گردید.تاریخ ثبت نام 1398/03/01 لغایت  1398/03/20 می باشد با توجه به درخواست داوطلبان تا تاریخ 1398.04.10 تمدید گردید متقاضیان میتوانند به سامانه انلاین به ادرس http://register.vums.ac.ir/ وبرای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی مراجعه نمایند.

دانلود فایل

انتشار: