بگذر

برگزاری جلسه بررسی اقلام دارویی برنامه پزشک خانواده در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

برگزاری جلسه بررسی اقلام دارویی برنامه پزشک خانواده در دانشکده علوم پزشکی تربت جام

برگزاری جلسه بررسی اقلام دارویی برنامه پزشک خانواده در دانشکده علوم پزشکی تربت جام


به گزارش خبرنگار وبدا جام ،  جلسه بررسی اقلام دارویی برنامه پزشک خانواده با حضور مدیران ستادی دانشکده و کارشناس ارزیابی اداره بیمه سلامت تربت جام در اتاق معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی تربت جام برگزار شد.

رئیس مرکز بهداشت تربت جام گفت: فرهنگ تجویز و مصرف دارو به عنوان یک کالای استرتژیک  نقش اساسی در اقتصاد و سلامت خانواده و جامعه دارد که باید مد نظر سیاستگزارن نظام سلامت قرار گیرد.


مهندس محمد رحیمیان افزود: مطابق دستورالعمل برنامه پزشک خانواده هر دانشکده می تواند تا سقف 10 درصد بر اساس نیاز منطقه ای نسبت به تغییر اقلام دارویی پس از طی مراحل اداری خاص اقدام نماید.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است