بگذر

اطلاعیه جذب نیرو

دانشکده علوم پزشکی تربت جام جهت تامین و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان سجادیه در رشته شغلی مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه ای در قالب طرح و لایحه (مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان) از افراد داوطلب دعوت به همکاری می نماید.
لطفا جهت ثبت نام به منابع انسانی (واحد کارگزینی) ستاد مرکزی دانشکده مراجعه بفرمایید.
شماره تماس۵۲۵۲۴۵۲۰-۰۵۱ داخلی ۲۳۱ و ۲۳۲

انتشار: