بگذر

فراخوان جذب تعهدات طرح هیات علمی دانشکده علوم پزشکی تربت جام

دانشکده علوم پزشکی تربت جام از کلیه فارغ التحصیلان رشته های زیر در جهت همکاری در قالب  تعهدات طرح هیات علمی دعوت به همکاری می نماید
 لذا جهت ثبت نام، دریافت فایل رزومه و راهنمایی بیشتر با دبیر امور هیات علمی آقای خرمی (52541090-051 یا 52523224 -051داخلی 101 ) تماس گرفته شود.
مدت زمان ثبت نام و ارائه رزومه حداکثر 10 روز می باشد.دکترای پرستاری 2 نفر
کارشناسی ارشد تکنولوژی جراحی 1 نفر
کارشناسی ارشد هوشبری  1 نفر
کارشناسی ارشد تشریح با پایه هوشبری 1 نفر

انتشار: