بگذر

پایش و نظارت مستمر آب شرب شهروندان از اولویت های مهم کارشناسان بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام

پایش و نظارت مستمر آب شرب شهروندان از اولویت های مهم کارشناسان بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام

پایش و نظارت مستمر آب شرب شهروندان از اولویت های مهم کارشناسان بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام
رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت : یکی از اولویت های مهم کارشناسان بهداشت محیط ،گروه سلامت و معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام پایش و نظارت مستمر آب شرب شهروندان در نقاط شهری و روستایی تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی تربت جام است.

به گزارش خبرنگار وبدا جام ، دکتر محمد افکار افزود : با توجه به جایگاه اهمیت آب سالم در حفظ سلامتی جامعه در همین راستا به صورت منظم و طبق استاندارد با انجام کلر سنجی مقدار کلر باقیمانده در شبکه های لوله کشی آب شرب شهری و روستایی کنترل می شود و در سامانه مربوطه ثبت و نتایج به ادارات آبفای شهری و روستایی منعکس می شود .


وی تصریح کرد : در 4 ماهه اول سال تعداد 14 هزار و 65 مورد کلرسنجی انجام شده است و به طور منظم طبق برنامه و بر اساس استاندارد آز آب شرب شهروندان محترم شهرستان تربت جام و صالح آباد اعم از شهری و روستایی  و در شرایط استاندارد به آزمایشگاه ارسال می شود


رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام بیان کرد : از ابتدای سال تا کنون 961 موردنمونه برداری به  منظور پایش کیفیت میکروبی و شیمیایی انجام و نتایج با استاندارد های مربوطه تطبیق داده شده است .

دکتر محمد افکار افزود : به منظور حصول اطمینان از فرآیند تامین آب به صورت منظم از سامانه های آبرسانی از منبع تامین کننده ، خط انتقال و مخزن ذخیره ، شبکه توزیع نیز بازرسی و در صورت مشاهده نقص مراتب به ادارات ذیربط منعکس می شود و از ابتدای سال تا کنون 826 مورد بازدید از سامانه های آبرسانی انجام شده است .

وی بیان کرد : به شهروندان محترم توصیه می شود آب شرب مصرفی خود را از شبکه های لوله کشی شهری و روستایی تحت پوشش شرکت های آب و فاضلاب تامین نمایند .

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است