بگذر

بازدید و نظارت کارشناسان بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی تربت جام بر ذبح شرعی و بهداشتی دام های قربانی شهروندان در سطح شهرستان

بازدید و نظارت کارشناسان بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی تربت جام بر ذبح شرعی و بهداشتی دام های قربانی شهروندان در سطح شهرستان

بازدید و نظارت کارشناسان بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی تربت جام بر ذبح شرعی و بهداشتی دام های قربانی شهروندان در سطح شهرستان

کارشناسان واحد بهداشت محیط با همکاری اداره دامپزشکی تربت جام در روز عید قربان نظارت و بازدید سیار میدانی از سطح شهرستان بر ذبح شرعی و بهداشتی دام های شهروندان انجام دادند.

به گزارش خبرنگار وبدا جام ، معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت : تشکیل تیم بازدید مشترک با دامپزشکی با هدف بازدید از سطح شهر
صدور اخطاریه ماده 688 (دفع خون و خونابه در معابر عمومی) انجام شد .

مهندس رحیمیان افزود : در این بازدید تراکت و بنر های آموزشی در خصوص مسائل بهداشتی عید قربان و تب کریمه در محل بازار عرضه دام شهر ، چهار راه مرکزی شهر و محل عیدگاه توزیع شد.

انتشار:
نظر بدهید

نظرات

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است