صفحه شخصی دکتر محمد افکار

دکتر محمد افکار

دکتر محمد افکار

حوزه ریاست

  • مدرک تحصیلی
    دکترای تخصصی طب اورژانس.
  • ایمیل
    afkarm@trjums.ac.ir & drmafkar@yahoo.com
  • شماره تلفن
    (051)52523838

دکتر محمد افکار

چارت سازمانی